Selskaber – aktuelle emner

By Mettel Neville, Karsten Engsig Sørensen red.

468DKK 650DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

I 2013 er der gennemført en evaluering af selskabsloven, som har medført dels nogle selskabsretlige nyskabelser, dels en lang række ændringer af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og årsregnskabsloven. Der er desuden siden 2010 gennemført en række lovreformer og afsagt nogle principielle domme indenfor andre områder med relevans for de virksomheder, der drives i selskabsform. Denne bog gennemgår de vigtigste reformer og domme og analyserer deres mulige konsekvenser for selskaberne. Indholdsoversigt. Forord Kapitel 1. Introduktion - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen DEL I: SELSKABSREFORMEN Kapitel 2. Erfaringerne med selskabsloven fra 2009 – samt revisionen heraf - af Lars Bunch Kapitel 3. Iværksætterselskabet - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen Kapitel 4. Grænseoverskridende flytning af hjemsted - af Jesper Lau Hansen Kapitel 5. Særregler for børsnoterede selskaber - af Søren Friis Hansen DEL II: ANDRE REFORMER Kapitel 6. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde – rapport fra Erhvervsfondsudvalget - af Rasmus Kristian Feldthusen & Martin Poulsen Kapitel 7. Aktivt ejerskab i erhvervsfonde - af Finn L. Meyer & Steen Thomsen Kapitel 8. Konkurskarantæne - af Karsten Engsig Sørensen Kapitel 9. Rekonstruktionsreglerne og mindre virksomheder - af Kresten Trolle Kapitel 10. Selskabers mobilitet – skatteretlige problemstillinger - af Anders Nørgaard Laursen Kapitel 11. Nye krav til virksomheders redegørelse for samfundsansvar - af Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen Kapitel 12. Nye lovinitiativer for flere kvinder i ledelsen - af Caspar Rose Kapitel 13. Nye regler om revision - af Ole Friis DEL III: ANDRE AKTUELLE EMNER Kapitel 14. Retsopgøret i den finansielle sektor – afsmitning på det almindelige bestyrelsesansvar? - af Carsten Fode & Mads Reinholdt Sørensen Kapitel 15. Kursfastsættelsen ved tvangsindløsning – efter Højesterets domme i bankTrelleborg og Thrane & Thrane - af Martin Chr. Kruhl Kapitel 16. Retsstillingen for aktiebaserede incitamentsordninger i forhold til tilbagekøbsklausuler - af Janus Winther Høy Litteraturliste

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

17-10-2013

Antal sider

416

Udgivelsesdato

17-10-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757431049