Planloven med kommentarer

By Helle Tegner Anker og Jens Flensborg

1.152DKK 1.500DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Denne lovkommentar indeholder de regler, som er nødvendige at have kendskab til for dem, der arbejder med fysisk planlægning og til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område. Indholdsoversigt Forord Indledning Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning Kapitel 1. Formål Kapitel 2. Landsplanlægning Kapitel 3. Regional udviklingsplanlægning Kapitel 4. Kommuneplanlægning Kapitel 5. Lokalplanlægning Kapitel 6. Planers tilvejebringelse og ophævelse Kapitel 7. Zoneinddeling og landzoneadministration Kapitel 8. Sommerhusområder Kapitel 9. Servitutter Kapitel 10. Tilbageførsel Kapitel 11. Ekspropriation, overtagelse mv. Kapitel 12. Tilsyn Kapitel 13. Administrative bestemmelser Kapitel 14. Klage og søgsmål Kapitel 15. Lovliggørelse og straf Kapitel 16. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Litteraturliste Regeloversigt m.v. – oftere citerede love, vejledninger, betænkninger m.v. Register over afgørelser og domme Forkortelser Stikordsregister

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

10-01-2013

Antal sider

900

Udgivelsesdato

10-01-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757418552