Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer

By Kirsten M. Poulsen og Christian Wittrock

449DKK 585DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

MENTORPROGRAMMER er kommet på dagsordenen hos virksomheder og organisationer i arbejdet med at udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Også i samfundsperspektiv er mentorprogrammer blevet populære som til og udvikling af forskellige målgrupper i forhold til uddannelse, fastholdelse og integration. Denne bog samler og formidler viden om mentorprogrammer i virksomheder og organisationer med fokus på at etablere programmer, som giver forretningsmæssig mening - og som således giver udbytte både til virksomhederne og til deltagerne. Mentoring sættes i relation til dagens samfund, og bogen forklarer, hvorfor mentorprogrammer er så populære og værdifulde. Bogen indeholder en struktureret gennemgang af, hvilke overvejelser en organisation bør gøre i forbindelse med beslutning om og etablering af et mentorprogram samt en konkret beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af programdesign. Bogen indeholder 7 cases og er desuden koblet til den hidtil største undersøgelse af mentorprogrammer i Skandinavien gennemført af bogens forfattere. Professor David Clutterbuck, UK har bidraget med den afsluttende del om fremtidens tendenser inden for mentoring. Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent i KMP+, ekstern lektor på CBS, HD(U) fra CBS samt MBA fra IESE Business School, Spanien. Christian Wittrock, management konsulent og coach i KMP+, HD(O) og BA i Idéhistorie & Sociologi fra Århus og Aalborg universiteter samt Advanced Diploma in Coaching and Mentoring fra OCM, Oxford. “Denne bog giver mig et fuldstændigt overblik over mentoring fra generationsforskelle til et indblik i samfundsudviklingen, men mest af alt giver den en åben og ærlig vurdering af, hvordan og om mentoring kan være svaret på specifikke udviklingsbehov i organisationen.” - Karin Middelburg, Senior Vice President Human Capital, SimCorp "Uanset om man arbejder med konkrete mentorprogrammer eller mere overordnet med HR-strategier, er der tale om en uundværlig bog, der både er engagerende, inspirerende og informativ – og opererer med mentoring i såvel et virksomhedsstrategisk perspektiv som på et operationelt plan." - Henrik Blavnsfeldt, underdirektør, Realkredit Danmark ”Bogens forfattere har stor praktisk erfaring med mentoring på alle niveauer samt tilrettelæggelse af mentorprogrammer og undervisning, og det får læseren fuldt udbytte af ved de mange konkrete eksempler og fyldige referencer til studier og andre datakilder.”- Karsten Lollike, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S ”Bogen sætter fokus på de helt centrale udfordringer inden for mentoring: hvad, hvorfor, hvem og hvordan. Den fører læseren grundigt gennem fagområdet og giver ledere og HR-professionelle inspiration og værktøjer.” - Henrik Holt Larsen, professor, CBS Indholdsoversigt Forfatternes forord Forfatterpræsentation DEL I. MENTORING – HVORFOR OG HVORDAN? Kapitel 1. Organisatorisk udbytte af mentorprogrammer Kapitel 2. Samfundsudviklingens betydning Kapitel 3. Den nye generations betydning Kapitel 4. Hvad betyder karriere for de nye generationer? Kapitel 5. Betydningen af Corporate Social Responsibility Kapitel 6. Mentorprogrammer i organisatorisk kontekst Kapitel 7. Design som sikrer resultater DEL II. DESIGN OG IMPLEMENTERING AF MENTORPROGRAMMER Kapitel 1. Beslutning om et mentorprogram Kapitel 2. Organisatorisk forberedelse Kapitel 3. Mentorprogrammets design DEL III. ERFARINGER MED MENTORPROGRAMMER Kapitel 1. Danfoss Kapitel 2. DJØF Kapitel 3. Finanssektorens Uddannelsescenter Kapitel 4. Innovasjon Norge Kapitel 5. Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kapitel 6. Rambøll Management Consulting Kapitel 7. Spar Nord Bank DEL IV. MENTORMODELLEN OG MENTORUNDERSØGELSEN Kapitel 1. Ideen bag MentorModellen Kapitel 2. At arbejde med MentorModellen Kapitel 3. Kernen – relationen mellem mentor og mentee Kapitel 4. Mål og resultater – effekt af relationen og programmet Kapitel 5. Rammer og struktur – en nødvendig forudsætning Kapitel 6. Omverden – forståelse for konteksten Kapitel 7. Forskningsmæssig anvendelse af Mentor+Undersøgelsen DEL V. LÆRINGSPROCESSEN OG MENTORS MANGE ROLLER Kapitel 1. Mentorbegrebets historiske baggrund Kapitel 2. En indkredsning af nutidens mentorbegreb Kapitel 3. Individuelle læringsprocesser i mentoring Kapitel 4. Mentorprogrammer og organisatorisk læring Kapitel 5. Situationsbestemt mentoring – mentors mange roller Kapitel 6. Magt og indflydelse Kapitel 7. Deltagernes udbytte af mentorprogrammer DEL VI. FREMTIDENS MENTORING Appendiks Litteraturliste Stikordsregister

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

03-01-2013

Antal sider

479

Udgivelsesdato

03-01-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757418378