Max Sørensen 100 år

By Jens Hartig Danielsen red.

504DKK 700DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Festskriftet er en hyldest til Max Sørensen, der fik stor betydning i sin samtid, både videnskabeligt og praktisk, som universitetsprofessor, som rådgiver for den danske stat og som væsentlig bidragsyder til arbejdet i internationale organisationer, herunder ikke mindst som dommer. Max Sørensen ville være fyldt 100 år d. 19 februar 2013 Indholdsoversigt Forord DEL I. ALMINDELIGE EMNER Max Sørensen – Statsretten og statskundskaben - af Jens Peter Christensen Domsbegrundelser – og hvad det kan føre til - af Lasse Højlund Christensen M. le juge Sørensen, Luxembourg 1973-1976 - af Claus Gulmann Efterarbejder - af Karsten Hagel-Sørensen Præjudikatværdien af internationale domstoles afgørelser - af Henrik Palmer Olsen DEL II. FOLKERET Jurisdiktion i folkeretten – i krydsfeltet mellem jura og politik - af David Kendal Staters undersøgelse af folkeretsbrud begået under militære operationer i udlandet – lever dansk praksis op til de folkeretlige krav? - af Peter Vedel Kessing Udenrigsministeriets folkeretsrådgiver: aktuelle spørgsmål – med danske fingeraftryk - af Thomas Winkler DEL III. MENNESKERET Menneskeret – frossen politik eller levende jura? - af Jonas Christoffersen En »diplomatisk jurist«: Max Sørensen og de europæiske menneskerettigheders genese - af Mikael Rask Madsen Max Sørensen og den internationale beskyttelse af Menneskerettighederne - af Ole Bruun Nielsen Menneskerettighedskonventioner som bestanddel af landets indre retsorden - af Jens Vedsted-Hansen DEL IV. EU-RET Om »direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt« i Société Technique Minière-dommen, i Dassonville-dommen og i Keckdommen: Var det så slemt? - af Jens Fejø EU-Domstolens anvendelse af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden - af Nina Holst-Christensen »Konstruktiv uklarhed« – om tilsigtet uklar EU-lovgivning og dens negative konsekvenser - af Steen Treumer DEL V. STATSFORFATNINGSRET The Case of the Missing Referendum - af Peter Biering Max Sørensen og § 20’s forudsætning – jura og politik i forbindelse med en grundlovskommission - af Jens Hartig Danielsen Nogle bemærkninger om frihedsberøvelse af selvmordstruede - af Jens Garde & Michael Hansen Jensen Towards a complex matrix of new formal and informal ways of compensation of lost national powers to the EU - af Helle Krunke Grundloven og straffesager – hvad skal der stå i en grundlov? - af Gorm Toftegaard Nielsen Retsfølger af en tilsidesættelse af grundlovens § 20 - af Ole Spiermann Max Sørensen og grundlovens § 20 – fra Forfatningskommissionens betænkning til Lissabon-Traktaten -af Jørgen Steen Sørensen DEL VI. FORVALTNINGSRET Folkerettens betydning for ombudsmandens virksomhed – med særligt henblik på menneskerettighederne og EU-retten - af Hans Gammeltoft-Hansen Hvor dårligt kan man behandle udlændinge på tålt ophold? Om Højesterets dom af 1. juni 2012 - af Jørgen Albæk Jensen Hjemmelskravet – magtanvendelse over for patienter uden Samtykkekompetence - af Helle Bødker Madsen Åbenbar urimelighed som prøvelsesgrundlag for domstolene i forvaltningsretlige sager - af Karsten Revsbech Bibliografi

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

mul

Udgivelsesdato

20-02-2013

Antal sider

624

Udgivelsesdato

20-02-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757427431