Grundlæggende EU-ret

By Steinicke M,mfl

612DKK 850DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Grundlæggende EU-ret giver et overblik over EU-retten og er udarbejdet til undervisningsbrug på universiteterne. Bogen er inddelt i to dele. I den første del af bogen redegøres for institutionerne, retsakterne, principperne, søgsmålsprocedurerne, og særlige temaer som det strafferetlige samarbejde og EU's relationer udadtil. Bogens anden del omhandler de grundlæggende markedsretlige bestemmelser, dvs. reglerne om de frie bevægeligheder og konkurrencereglerne. Bogen indarbejder de omfattende materielle, institutionelle og terminologiske ændringer, der følger af Lissabon-traktaten på navnlig det strafferetlige og institutionelle område samt en fuldstændig omnummerering af traktatgrundlaget. Bogens forfattere arbejder alle med EU-ret. Bugge Thorbjørn Daniel beskæftiger sig med EU-rettens handelsmæssige samarbejder og WTO, Thomas Elholm arbejder med det strafferetlige EU-samarbejde og international strafferet, Peter Starup skriver om EU-ret og personers frie bevægelighed, og Michael Steinicke beskæftiger sig med EU-markedsret, herunder de frie bevægeligheder og EU-konkurrenceret. Indholdsfortegnelse: Forord DEL 1 Overblik og baggrund EU's institutioner EU's retskilder og virkemidler Kompetencer, hjemmel og lovgivning Traktatfæstede principper EU-rettens ensartede gennemførelse og effektivitet Domstolskontrollen Det strafferetlige og politimæssige samarbejde Sanktionering af EU-retten Unionens optræden udadtil DEL 2 Generelle rammer for det indre marked Varernes frie bevægelighed - afgiftsmæssige hindringer Varernes frie bevægelighed - ikke-afgiftsmæssige hindringer Introduktion til gennemgangen af øvrige friheder Direktiv 2004/38 Fri bevægelighed for ikke-erhvervsaktive unionsborgere EU-retten og tredjelandsborgere Arbejdskraftens frie bevægelighed og forordning 1612/68 Etableringsretten og fri bevægelighed for selskaber Fri bevægelighed for tjenesteydelser Kapitalens frie bevægelighed Konkurrenceretten generelt og konkurrencebegrænsende aftaler Misbrug af dominerende stilling, håndhævelse Akvivalenstabel Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

Format

Hæftet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

20-11-2015

Antal sider

820

Udgivelsesdato

20-11-2015

Udgave

2

ISBN-13

9788757422641