Forvaltningsloven med kommentarer

By Niels Fenger

1.152DKK 1.500DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Kommentaren indeholder en samlet fremstilling af den danske forvaltningsproces, herunder reglerne om bl.a. inhabilitet, myndighedernes vejledningspligt, partsrepræsentation, partsaktindsigt, partshøring, tavshedspligt, offentligt ansattes ytringsfrihed og videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder og fra forvaltningen til Folketinget, domstolene og udenlandske myndigheder. Kommentaren er opbygget som et unikt arbejdsredskab for alle, som seriøst beskæftiger sig med offentlig administration. Ud over den ajourførte gennemgang af forvaltningsloven indeholder kommentaren flere ny- og omskrevne afsnit. Det gælder bl.a. med hensyn til lovens afgørelsesbegreb og reglerne om den partshøringspligt, der på nogle områder går videre end høringspligten efter forvaltningsloven. Kommentaren indeholder også en gennemgang af reglerne videregivelse af helbredsoplysninger, der trådte i kraft i oktober 1998. Ud over en gennemgang af direktivets betydning for de enkelte bestemmelser i forvaltningsloven, indeholder bogen en mere dybtgående gennemgang af direktivets indhold og betydning for forvaltningens behandling netop af afgørelsessager. Indholdsoversigt Forord Forvaltningsloven Kommentar til Forvaltningsloven Indledning Kapitel 1. Forvaltningslovens anvendelsesområde Kapitel 2. Inhabilitet Kapitel 3. Vejledning og repræsentation m.v. Kapitel 4. Partens aktindsigt Kapitel 5. Partshøring Kapitel 6. Begrundelse m.v. Kapitel 7. Klagevejledning Kapitel 8. Tavshedspligt Kapitel 8a. Digital kommunikation Kapitel 9. Ikrafttræden, forhold til anden lovgivning m.v. Forkortelser Bilag Litteratur Domsregister Stikordsregister

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

20-11-2013

Antal sider

947

Udgivelsesdato

20-11-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757409420