Festskrift til Nis Jul Clausen

By Karsten Engsig Sørensen, Nina Dietz Legind, Bent Ole Gram Mortensen & Hans Viggo Godsk Pedersen

396DKK 550DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Dette festskrift udgives i anledning af professor, lic.jur. Nis Jul Clausens 60 års fødselsdag den 13. april 2013. Hans person og omfattende karriere hyldes heri af kolleger og venner. Indholdsoversigt Forord Risk Management – i selskabsretligt perspektiv – af Paul Krüger Andersen Kampen om bestyrelsen. Finanstilsynets skærpede krav til bestyrelsen i pengeinstitutterne – af Hanne Søndergaard Birkmose Gatekeeping in U.S. Securities Markets – af James D. Cox Har informationsansvaret för aktiemarknadsbolag skärpts? Några tankar i anledning av ett svenskt rättsfall – af Rolf Dotevall Oplysningspligt mht. betingede aftaler – af Hans Henrik Edlund Legitimitet og EU’s strafferetlige regulering – af Thomas Elholm Registre og EU-konkurrenceretten. Herunder konsekvensen af Compass-Datenbank-dommen – af Jens Fejø Må man skyde en pirat – Et indblik i den retlige ramme for statslige aktørers magtanvendelse – af Birgit Feldtmann Regulering af forbrugerbeskyttelse – af Julie Galbo & Annette Bjaaland Andersen Forfaiting, trade finance and the International Chamber of Commerce (ICC) – af Lars Gorton Fanget mellem to poler: Bureaukratiske og praksisnære krav til retsvidenskaben – af Ole Hammerslev Markedsmisbrug – af Jesper Lau Hansen Evaluering af lov om aktie- og anpartsselskaber – med særlig henblik på børsnoterede aktieselskaber – af Søren Friis Hansen Consumer Liability for Unauthorised Electronic Funds Transfers Regulatory Perspectives from Australia and Denmark – af Camilla Hørby Jensen & Ann Wardrop Skattefri afståelse af sommerboliger – om anvendelse til privat formål og bevis – af Inge Langhave Jeppesen Lejerens indsigelser i lejeforhold – form, indhold og retsvirkning – af Jakob Juul-Sandberg EMIR – endnu et skridt på vejen mod EUs Single Rulebook for Financial Markets – af David Moalem Forbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren – en barriere for forsyning ud over kommunegrænsen? – af Bent Ole Gram Mortensen Intern viden ved handel med råvarederivater – af Mette Neville Nogle bemærkninger om kaution – af Hans Viggo Godsk Pedersen & Nina Dietz Legind Tilsynsdiamanten i spændingsfeltet mellem soft law og hard law – af Niels Skovmand Rasmussen Lien og lovvalg – om reders brug af ombordværende gods som sikkerhed for fragt- eller hyrekrav – af Kristina Siig Systematisering af retsdiscipliner – med børsretten som eksempel – af Michael Steinicke Konkurskarantæne. Nye danske regler og EU-retlige perspektiver – af Karsten Engsig Sørensen’ Med sikkerhed i strid med internationale forpligtelser’ – om EUret og andre regler som politisk handelsobjekt – af Jens Vedsted-Hansen Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn? – af Erik Werlauff Bibliografi

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

mul

Udgivelsesdato

21-04-2013

Antal sider

468

Udgivelsesdato

21-04-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757428834