BRUGELIGT PANT, FRIVILLIG ORDNING/AKKORD OG REKONSTRUKTION

By Jens paulsen, Hans Enberg, Allan Dam Sørensen

709DKK 985DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Denne bog giver en praktisk vejledning i- og besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel. Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Praktikere vil kunne hente inspiration til håndtering af landbrugsordninger, hvad enten det sker med fogedrettens, skifterettens, revisorens/økonomikonsulentens, pengeinstituttets, realkreditinstituttets, advokatens eller SKATs indfaldsvinkel. Inholdsoversigt Forord Forkortelser DEL I: INTRODUKTION Kapitel 1. Indledning – Historik Kapitel 2. Grundlæggende bestemmelser Kapitel 3. Formålet med og anvendelsesområdet for de enkelte ordninger DEL II: BRUGELIGT PANT Kapitel 4. Under hvilke betingelser kan pantet tages til brugelighed? Kapitel 5. Foranstaltninger efter brugspantets etablering Kapitel 6. Brugspanteforholdets varighed Kapitel 7. Regnskabs- og bogføringspligt ved brugspant Kapitel 8. Brugspanthavers rettigheder og pligter DEL III: ANDRE LOVBASEREDE ORDNINGER Kapitel 9. Brugeligt pant som værn mod forringende dispositioner Kapitel 10. Fogedretsadministration Kapitel 11. Administration efter kl. § 26 – rådighedsfratagelse Kapitel 12. Udlæg i leje DEL IV: FRIVILLIG ORDNING/FRIVILLIG AKKORD Kapitel 13. Under hvilke betingelser kan der etableres frivillig ordning/akkord? Kapitel 14. Foranstaltninger efter opstart af frivillig ordning/akkord Kapitel 15. Frivillig akkord-forhandlingens varighed Kapitel 16. Regnskabs- og bogføringspligt under frivillig akkordforhandling Kapitel 17. Hovedkreditors/marginalpanthavers rettigheder ogpligter DEL V: REKONSTRUKTION Kapitel 18. Under hvilke betingelser kan en bedrift tages under rekonstruktionsbehandling? Kapitel 19. Foranstaltninger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning Kapitel 20. Rekonstruktioners varighed Kapitel 21. Regnskabs- og bogføringspligt under rekonstruktionsbehandling Kapitel 22. Rettigheder og pligter under rekonstruktionsbehandlingen DEL VI: ANDRE ORDNINGER Kapitel 23. Konkursrekonstruktion Kapitel 24. Gældssanering DEL VII: ACCESSORISKE FORHOLD Kapitel 25. Forskelle og ligheder mellem brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Kapitel 26. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og moms Kapitel 27. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og SKAT Kapitel 28. De lege ferenda-betragtninger Kapitel 29. Tjeklister, instrukser og tidslinjer Domsregister Stikord

Format

Indbundet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

15-11-2013

Antal sider

610

Udgivelsesdato

15-11-2013

Udgave

1

ISBN-13

9788757428940