Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser

By Mette Klingsten

792DKK 1.100DKK

Prisen er kun for medlemmer. 149kr/md(første 14 dage er 0 kr).

På lager

Antal

Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser beskriver og analyserer gældende ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser i Danmark; først og fremmest på baggrund af lov om lønmodtageres retsstiling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven). Loven er præceptiv og finder anvendelse på det betydelige antal virksomhedsoverdragelser, der finder sted hvert år. Virksomhedsoverdragelsesloven har givet anledning til et stort antal sager ved danske domstole og EU-Domstolen, der er af væsentlig betydning for fortolkningen af reglerne. Fremstillingen gennemgår et omfattende antal danske afgørelser fra de ordinære domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift, samt afgørelser fra EU- og EFTA Domstolene. Blandt de emnekredse, der behandles i bogen, erafgrænsningen af de overdragelser, der er omfattet af lovenretsvirkningerne og konsekvenser af opsigelser af medarbejdere i strid med lovenkollektive overenskomsters stilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelseudlicitering og outsourcinghåndtering af pensioner og andre ”benefits” ved virksomhedsoverdragelserkravene til information og høring. Fremstillingen er en håndbog til praktikere, herunder praktiserende advokater, virksomhedsjurister, personer med ansvar for “human resource” samt advokater og jurister i organisationerne, men kan også anvendes som lærebog for studerende og andre med en videregående interesse for ansættelsesret. Om forfatteren Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og har udgivet en række andre bøger om ansættelsesretlige emner, eksempelvis om masse-afskedigelse og om personalepolitikker ligesom hun har været medforfatter til en generel fremstilling om funktionærret og andre ansættelsesretlige emner. Indholdsoversigt Forkortelser Forord Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Direktivet og EU-retlige spørgsmål Kapitel 3. Hovedpunkter i virksomhedsoverdragelsesloven Kapitel 4. Definition af begrebet »virksomhed« Kapitel 5. Begrebet »overførsel« af virksomhed Kapitel 6. Hvilke typer af overdragelser omfattes Kapitel 7. Overdragelser fra virksomheder under insolvensbehandling mv. Kapitel 8. Den beskyttede kreds Kapitel 9. Arbejdstagernes rettigheder og pligter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Kapitel 10. Ophør af ansættelsesforhold i forbindelse med Virksomhedsoverdragelse Kapitel 11. Forholdet mellem overdrageren og erhververen Kapitel 12. Særligt beskyttede medarbejdere Kapitel 13. Information og forhandling Kapitel 14. Lovens anvendelsesområde og ikrafttrædelse Kapitel 15. Beslægtede emner Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9. Litteraturfortegnelse Afgørelsesregister Stikordsregister Om forfatteren

Format

Hæftet

Sprog (original sprog)

dan

Udgivelsesdato

17-06-2016

Antal sider

378

Udgivelsesdato

17-06-2016

Udgave

2

ISBN-13

9788757416442